En català per a venedors o arrendadors, de cases o de pisos, a França

Presentació

De Foix fins a Perpinyà, de Limoux fins a Font Romeu, de Ax fins a Els Angles, realitzem tots diagnòstics immobiliaris requerit per la llei francesa en cas de venda o de arrendament a França, de cases o de pisos.

Ens desplacem  als departaments següents : Pirineus Orientals (66), Ariege (09) i Aude (11). Efectuem anàlisis i experteses, en relació amb la casa o el pis, l’allotjament o l’habitatge, als millors preus i com més aviat millor.

Som independents de tota estructura i de tota pressió de rendiment. Així som doncs lliures d’estudiar cada expertesa case, o expertesa pis, al més prop de la realitat del terreny i de consagrar-hi el temps necessari.

Els diferents diagnòstics immobiliaris obligatoris

En primer lloc, l’amiant i el plom depenen de l’origen de la construcció, de la data del permís de construcció.

Seguidament, la vetustat de les instal·lacions determina els diagnòstics del gas i de l’electricitat.

Desprès, el medi ambient condiciona el diagnòstic del rendiment energètic, el certificat de eficiència energètica és un document obligatori per a poder arrendar o vendre un habitatge, i l’estat de riscos i pol·lucions, dit ERP.

Les mesures de les superfícies habitables es basen en la mena dels contractes : experteses venedor Carrez per a la venda d’una propietat en copropietat, experteses arrendador Boutin per al arrendament de l’any.

Per fi, la investigació de tèrmits és requerida segons els municipis, si són subjectes a un decret prefectoral o municipal, com ara és el cas de Sta Leocadia a la Cerdanya.

Cases o pisos, venda o lloguer, requereixen diagnòstics immobiliaris
Tots els béns immobiliaris a França són concernits per el certificat de eficiència energètica, el certificat energètic. Requereixen experteses venedor o experteses llogador, abans de la venda o abans de l’arrendament, tan pisos com cases.

El certificat de competències en diagnòstic immobiliari :

Una formació diplomant, validada per avaluacions contínues, va permetre obtenir aquest certificat de competències. Al final d’aquesta formació, resulta de les proves de certificacions passades i aconseguides al si de l’organisme DEKRA Certificació SA.

Per poder exercir la seva activitat, un operador de diagnòstics immobiliaris, s’ha de fer certificar per un organisme independent i acreditat. Així la certificació obtinguda pel tècnic garanteix al seu client que és posseïdor de les competències necessàries per realitzar el diagnòstic immobiliari obligatori reglamentari que proposi en el seu pressupost.

La certificació concerneix actualment sis diagnòstics obligatoris per a la venda o el arrendament d’un de ben immobiliari. En primer lloc l’amiant, després el plom, llavors el certificat energètic, després els tèrmits, i finalment el gas i l’electricitat.

El procés de certificació comprèn una etapa teòrica que permet l’avaluació dels coneixements requerits per a cadascun dels diagnòstics. Llavors, un examen pràctic consisteix en una posada en situació virtual del candidat per avaluar la seva aptitud per a la realització del diagnòstic immobiliari obligatori.

Advertiment :

El tècnic en diagnòstic immobiliari exerceix la seva activitat fora de tota voluntat d’agradar al client. L’objectiu del diagnòstic immobiliari no és complaure al propietari qui n’ha fet la demanda. Es solament d’acostar-se al més prop de la realitat de l’objecte de l’anàlisi. Aconsellem al propietari no esperar-se un resultat de diagnòstic afalagador.

Artigues

Trossos de terra, anteriorment cobert de bosc, que hom ha preparat per al conreu. Hom n’ha tret els arbres i n’ha cremat la brolla o la llenya en munts. Aquests són llavors escampats perquè les cendres serveixin d’adob.

Mapa del web

Inici  ,  Tarifes